Brandweer Diest

Brandweer en dringende medische spoedgevallen: 112

Wespenverdelging : Wat doe je met een wespennest?

Bij deze heten wij u welkom op de website van brandweer Diest.


Gebruik makend van dit nieuwe medium wil ik u graag uitnodigen om onze dienst, ons werk, onze manschappen en last but not least onze Vriendenkring aan u voor te stellen.


Wij zijn een korps met een rijke geschiedenis dewelke ook ons lieftallig Demerstadje kenmerkt.

Onze roots gaan terug tot ver in de middeleeuwen waar onze voorgangers een pij droegen.


Diest is gekenmerkt door de mooie Demervallei met Demerbekken, het Webbekoms broek en de nieuwe Demerarm door de stad wat ons natuurlijk af en toe de nodige wateroverlast kan bezorgen.


Onze infrastructuur heeft een belangrijke stimulans gekregen met de nieuwe kazerne en qua waterbeheersingsmaterieel zijn we zelfs top in België met de grootste pompen (64.000 liter / minuut).


Sinds 1 januari 2015 worden de brandweerdiensten in België niet langer georganiseerd door individuele steden en gemeenten maar zijn ze samengevoegd in grotere brandweerzones en worden ze beheerd door alle burgemeesters van de gemeenten die deel uitmaken van die zone.


Post Diest behoort tot de hulpverlenings zone Oost Vlaams Brabant. Wij hebben 52 vrijwilligers en 2 beroepsbrandweermannen in dienst.


Tot slot draag ik deze site op aan alle gemotiveerde medewerkers en vrijwilligers dewelke dag en nacht paraat staan voor slechts één doel : ‘De medemens beschermen’.

Veel surfgenot.


Koen Bosmans

Postoverste