Brandpreventie


Huisbezoek of infosessie

Onderstaand formulier is van toepassing op particuliere woningen. Wens je een technische controle, neem dan een kijkje op de pagina wettelijke brandpreventie. Wens je advies over een evenement, richt je dan tot de dienst evenementen via evenementen@hvzoost.be.


Hoe maak je zelf je woning brandveilig?


Hoe brandveilig is jouw woning? Zijn alle elektrische apparaten veilig aangesloten? Heb je voldoende rookmelders en zijn deze correct geplaatst? Heb je een vluchtplan? Wil je een infosessie over brandveiligheid voor je wijk, klas, vereniging, ... organiseren?


Vraag een gratis huisbezoek aan

Je kan bij ons terecht voor een gratis en vrijblijvend huisbezoek, waarbij een brandpreventieadviseur (dit is een speciaal opgeleide brandweerman of -vrouw) een controle doet in en rond je woning en zo de verbeterpunten inzake de brandveiligheid van je woning kan toelichten. 


Een gratis huisbezoek kan je aanvragen via onderstaande link

https://oost-vlaams-brabant.hulpverleningszone.be/pagina/huisbezoek-of-infosessie Meer tips rond brandveilig leven vind je op leefbrandveilig.be.
Sticker verkrijgbaar bij :

- de brandweer

- Onthaal Stadhuis Diest;

Gratis infosessie over brandveiligheid


Brand in huis … het kan iedereen overkomen. Hoe brandveilig is jouw woning? Zijn alle elektrische apparaten veilig aangesloten? Heb je voldoende rookmelders en zijn ze correct geplaatst? Heb je een vluchtplan? Deze sessie zet je op weg.


Wanneer?   Woensdag 22 mei, van 19 tot 21 uur

Waar?         De Ark, Webbekomstraat 117, Webbekom


Gratis deelname


Meer info www.diest.be/infosessie-brandveiligheid 

EXTRA TIPS OM EEN SCHOUWBRAND TE VOORKOMEN

Naast een regelmatige reiniging van je schoorsteen zijn er ook andere tips die kunnen helpen om een brand in de schoorsteen te voorkomen:

•Laat een vakman de schouw controleren op scheurtjes en lekkages.

•Kies voor een schoorsteenkap en voorkom zo vogelnesten, ingroeiende planten en steen- en bladerresten in het rookkanaal.

•Gebruik de geschikte brandstof: droog, natuurlijk, onbehandeld hout/kolen.

Een kachel is geen vuilbak!

•Ventileer de ruimte voldoende.

Verse lucht is noodzakelijk voor een goede verbranding.

•Kies voor een kachel op maat van de ruimte.

 

WAT TE DOEN BIJ EEN SCHOUWBRAND?

Krijg je toch te maken met een schoorsteenbrand, dan kan je best het volgende doen:

1.Bel onmiddellijk de brandweer.

2.In afwachting kan je het vuur proberen doven met zand of zout.

Gebruik nooit water.

Daardoor ontstaat stoom en teveel stoom kan tot een explosie of scheur in het rookkanaal leiden.

3.Sluit de schoorsteenklep en onderbreek de luchttoevoer.

4.Maak de ruimte rond de kachel/haard vrij van brandbaar materiaal.

5.Bescherm jezelf en verlaat de ruimte.

6.Na de brand: Verlucht grondig en laat de schoorsteen controleren vooraleer je ze terug gebruikt.HOE BRAND TE VOORKOMEN?

1. Plaats voldoende rookmelders. ‘Liefst in elke kamer, behalve in ruimtes waar de kans op een vals alarm te groot is, zoals een keuken.’

2. Vervang de batterij bijtijds. ‘Een gewone batterij voor een rookmelder gaat een jaar mee. Beter is een niet vervangbare batterij die 10 jaar meegaat.’

3. Gooi een rookmelder na 10 jaar weg. ‘Zelfs al werkt de batterij nog, het toestel zelf zal niet meer functioneren omdat het door stof vervuild is.’

4. Laad ’s nachts geen toestellen op. ‘Oververhitte elektronische apparaten zijn een belangrijke oorzaak van brand.’

5. Droogkasten zijn tikkende tijdbommen. ‘Reinig de filters na elke droogbeurt. En wie toch wil drogen tegen een goedkoop nachttarief kan dat ook ’s avonds voor het slapen gaan. .’

6. Wees voorzichtig met sigaretten. ‘De belangrijkste oorzaak van woningbrand in ons land zijn smeulende peuken.’

7. Blaas kaarsen altijd uit voor je de kamer verlaat.

‘En plaats ze in een niet brandbare houder.’

8. Blijf in je keuken als je kookt.

9. Reinig je schoorsteen en verwarmingstoestel bijtijds. ‘Laat dat doen door een erkend vakman.’

10. Vertrouw niet op een touwladder. ‘Is enkel bruikbaar voor jonge, mobiele mensen. Beter is investeren in een vaste noodtrap.’

 

WAT TE DOEN BIJ BRAND?

’s Nachts neemt onze mond het over van onze neus. ‘We ruiken ’s nachts niets en worden pas wakker van een brand door het lawaai’.

‘Gemiddeld hebben we nochtans niet meer dan drie minuten tijd na het ontstaan van een woningbrand om ons uit de voeten te maken. Daarom zou iedereen thuis een vluchtplan moeten uitwerken en inoefenen.’

1. Leg een zaklamp en een gsm naast je bed.

2. Zorg ervoor dat de sleutel op of in de buurt van de voordeur blijft. ‘En spreek vooraf met de huisgenoten een plek af buiten waar jullie elkaar terugzien.’

3. Spreek een alternatieve vluchtweg af voor als de voordeur niet bereikbaar is. ‘Maar denk eraan dat een elektrische garagepoort vaak uitvalt bij brand.’

4. Neem niets mee, ook geen kleren. ‘Wie naakt slaapt, gaat naakt buiten.’

5. Bel niet eerst naar de brandweer. ‘Bel pas als iedereen veilig buiten is. Zelfs een kort gesprek kan ervoor zorgen dat je niet meer tijdig buiten geraakt.’

6. Probeer de brand op te sluiten. ‘Raak je niet buiten, sluit dan zoveel mogelijk deuren tussen jou en de brand.’

7. Open geen ramen. ‘Zo zuig je nieuwe zuurstof binnen die de brand alleen maar aanwakkert.’

8. Blijf absoluut weg uit de rook. ‘Probeer ook niet onder de rookwolk door te kruipen met een natte handdoek voor je mond. Twee happen giftige rook volstaan om je bewustzijn te laten verliezen.’

9. Spring alleen als het niets anders kan.

10. Keer niet terug om nog iets te halen. ‘Twee mensen kwamen vorig jaar om nadat ze opnieuw het brandende huis waren binnengegaan om nog iets te redden.’


http://www.speelnietmetvuur.be/